Vi behöver få viktig information om dig

Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi regelbundet uppdatera den information vi har om dig.

Vi hoppas att du finner svar på dina frågor här. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss.

Bra att veta

 • Vad innebär lagen om penningtvätt?

  För att förhindra att banker utnyttjas för penningtvätt och terrorismfinansiering har regler införts i nästan hela världen. Det innebär att alla finansiella företag inom EU är skyldiga att förhindra penningtvätt. I korthet innebär penningtvättslagen att banker och andra finansiella bolag måste göra en bedömning av risken för att utnyttjas för penningtvätt och terrorismfinansiering. 

 • Varför behöver ni mina uppgifter?

  För oss är det viktigt att du som kund känner dig trygg med oss som bank och kortutgivare. Lagen om penningtvätt ställer krav på att vi har god kunskap om våra kunders ekonomi och affärsrelation med oss. Det innebär bland annat att vi behöver kunna identifiera alla som är kunder hos oss, och att vi som bank förstår på vilket sätt och varför du som kund vill använda våra tjänster.

 • Varför måste jag fylla i mina inkomstuppgifter?

  Vi frågar efter inkomst för att kunna sätta denna i relation till hur vår produkt används och därmed kunna bedöma riskerna för penningtvätt.

 • Var svarar jag på frågorna?

  Logga in på Mitt kort. Vid inloggning får du en uppmaning att uppdatera dina kunduppgifter. Svara på frågorna och spara dina uppgifter. Det tar bara några minuter. Behöver du hjälp eller vägledning är du välkommen att kontakta oss. 

 • Jag har varit kund länge, varför måste jag svara på frågorna?

  Vi har även en skyldighet att löpande följa upp att den information vi har om dig stämmer och är aktuell.

 • Vad händer om jag inte svarar?

  Om vi inte får in den information vi efterfrågar måste vi vidta åtgärder. Det kan till exempel innebära att ditt kort spärras för vidare köp, tills du svarat på frågorna. Om du inte uppdaterar dina uppgifter kan det bli aktuellt att stänga av ditt konto/avtal med tillhörande tjänster.

 • Jag har just nu en låg inkomst, kan jag bli av med mitt kort?

  Vi ställer inte dessa frågor ur ett kreditperspektiv och dina svar kommer inte att användas för det ändamålet. Det är lagen mot penningtvätt och finansiering av terrorism som ställer krav på oss att ha god kunskap om dig som kund. 

 • Hur vet jag att ni hanterar mina uppgifter säkert?

  Den kundinformation vi tar del av behandlas alltid konfidentiellt och omfattas av banksekretessen.

 • Vad händer om jag har flera kort på mitt avtal / konto?

  Om du har extrakort med solidariskt betalningsansvar behöver samtliga personer uppdatera sina uppgifter.

 • Var kan jag läsa mer om varför alla banker och finansinstitut ställer frågor?