Försäkra din kortfaktura

Sjukskrivning och arbetslöshet kan drabba vem som helst, när som helst. Om det skulle hända dig får du med Betalskydd en försäkring som kan hjälpa dig att klara betalningen av fakturan på ditt kort.

Försäkringen täcker det utestående saldo du har på kortet inklusive de köp som gjorts med eventuella extrakort. Försäkringen täcker även kostnaden för din kortfaktura samt inlösen av eventuellt utestående saldo vid dödsfall.

Försäkringen kan tecknas om du:

  • är bosatt i Sverige, Norge eller Danmark,
  • har en tillsvidareanställning om minst 17 timmar per vecka eller är egenföretagare,
  • är fullt frisk och arbetsför,
  • har fyllt 18 år men inte 63 år (försäkringen gäller dock tills du fyllt 65 år).

Du ansöker genom att logga in på Mitt kort.

Logga in

*Ovanstående är endast ett utdrag, för fullständiga villkor hänvisar vi till försäkringsvillkoren.

Produktinformation (pdf) Försäkringsvillkor (pdf) Priser Mastercard Priser Mastercard Premium

Försäkringsförmedlare

SEB Kort Bank AB
Tel: 08-14 70 00
106 40 Stockholm
Försäkringsförmedling (pdf)

Försäkringsgivare

SEB Pension och Försäkring AB
Tel: 0771-11 11 800
106 40 Stockholm
Frågor och skadenanmälan vid dödsfall

AXA
Tel: 08-502 520 63
Box 7439
103 91 Stockholm
Frågor och skadeanmälan vid arbetslöshet, arbetsoförmåga, sjukhusvistelse eller kritisk sjukdom