Valutakurs

Växelkursen utgörs av en referensväxelkurs som vi mottar från Mastercard. Växelkursen gäller den dag transaktionen kommer Mastercard tillhanda. Till detta tillkommer ett valutaväxlingspåslag som framgår av prislistan. Annan referensväxelkurs kan i undantagsfall tillämpas.